Martinikerk - Bolsward - Friesland

   

  Terug naar overzicht Martinikerk - Bolsward - Friesland
Bolsward, Friesland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • De Martini Kerk is aangesloten bij de PKN en vanouds een Hervormde Gemeente.
 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: O.a. psalmen, gezangen, liedboek.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op gemiddeld 200 bezoekers.
 • In de zomervakanties worden de diensten om de beurt gehouden met Gasthuisgemeente Bolsward.
 • De kerk is van Mei tot September elke dag geopend voor bezoekers.
 • In één hoek van de kerk is een stilteruimte gecreëerd waar men kan bidden en kan Bijbellezen.
 • Bij bijzondere gelegenheden zoals rouwdiensten en opnames, kan de kerk gesloten zijn.
 • Van Mei tot September worden er tijdens de openingstijden boekenmarkten gehouden.
 • Zondags is er geen verkoop van boeken.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Groot Kerkhof 26, 8701HG, Bolsward.
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 09:30
 • Collecte aan eind van de dienst.
 • Crèche: Ja.
 • Kinderdiensten: Ja.
 • Tienerdiensten: Wanneer georganiseerd.
 • Koffie na de dienst: Ja.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Groot Kerkhof 26
8701 HG
Bolsward
Friesland

 info@martinikerkbolsward.nl
 0515-572274
 http://www.martinikerkbolsward.nl
Website beoordeling: