Ekkesia - Breda - Brabant

   

  Terug naar overzicht Ekkesia - Breda - Brabant
Breda, Noord Brabant
Overig

Informatie over de gemeente

 • De Ekklesia Breda is een gastvrije oecumenische gemeente waar mensen samenkomen,
 • rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven te vieren en hun geweten te scherpen.
 • We doen dit met elkaar in een vierende, zingende en lerende gemeenschap.
 • We lezen het Bijbels verhaal als een bevrijdingsverhaal, vrij van institutionele of kerkelijke kwesties.
 • Dat uitgangspunt wordt vertaald in vieringen, bijbelse leerhuizen, gemeenschapsopbouw en pastoraat.
 • De Ekklesia Breda kent geen lidmaatschap, iedereen, zonder uitzondering, is welkom om mee te doen.
 • Er is een groep van zo’n 500 sympathisanten.
 • Naast de vieringen zijn er veel bijbelse leerhuizen, waarin we bijbelverhalen lezen in hun politieke,
 • maatschappelijke en sociale context van toen en dit vertalen naar onszelf en onze tijd.
 • Daarnaast zijn er activiteiten rond sociaal maatschappelijke thema’s en wereldwijde solidariteit.
 • De vieringen kenmerken zich door veel zang.
 • Het basisrepertoire bestaat uit werken van Huub Oosterhuis en van Franck Ploum.
 • In de vieringen is iedereen welkom, ongeacht de traditie waarin je staat,
 • hoe je geaard bent en van waar je ook komt.
 • Naast de zang onder leiding van een koor en pianist, is er een bijbellezing,
 • een toespraak door de voorganger en wordt er altijd brood en wijn gedeeld.
 • De Ekklesia Breda is een zelfstandige gemeente,
 • en maakt deel uit van het netwerk 2 of 3 BIJEEN en basisgroepen Nederland.
 • De Ekklesia bestaat sinds 2010 en is sinds december 2022 eigenaar van de Lutherse Kerk,
 • in het centrum van Breda, waar zij al sinds 2015 als huurder gebruik van maakte.

  Informatie over de dienst(en)

 • De vieringen worden gehouden in de Lutherse Kerk, Veemarkstraat 11 Breda
 • Gevierd wordt op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 10.30 uur.
 • Er wordt altijd gevierd met Schrift en Tafel.
 • Iedereen, zonder uitzondering is welkom deel te nemen aan brood en wijn.
 • Er wordt één collecte gehouden.
 • Er zijn geen speciale kinderactiviteiten.
 • Na elke viering is er ontmoeting en koffie.
 • Raadpleeg de website voor thema’s en speciale vieringen.
 • Mailadres voor verhuur: verhuur@luthersekerkbreda.nl.
 • Postadres: Stadserf 3, 4811 XS Breda Noord-Brabant
 • Laatste wijziging: 24-07-2023.

  Locatie en contactgegevens

  Veemarktstraat 11
  4811ZB
  Breda
  Noord Brabant

   info@ekklesiabreda.nl
   06-11782011
   http://www.ekklesiabreda.nl
  Website beoordeling: