Gereformeerde Kerk - Zwartsluis - Overijssel

   

  Terug naar overzicht Gereformeerde Kerk - Zwartsluis - Overijssel
Zwartsluis, Overijssel
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Zondagse eredienst onder leiding van eigen predikant of gastpredikant.
 • Gods Woord staat centraal in de eredienst, wat vooral een dienst is voor het hele gezin.
 • In de avonddienst is er ook aandacht voor de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 • We kennen zowel de kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham, maar ook de volwassendoop.
 • Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd met degenen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
 • De samenzang wordt begeleid door het orgel en met enige regelmaat ook door onze eigen muziekgroep.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: Psalmen en gezangen uit oude en nieuwe liedboek,
 • kinderliederen, opwekkingsliederen en Johannes de Heer.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Het Singel 16, Zwartsluis.
 • Aanvang Zondagdiensten: 10:00 en 19:00.
 • Avonddienst is met de Hervormde Gemeente, wekelijks afwissend kerkgebouw.
 • Er zijn twee collectes in de dienst, en één bij de uitgang.
 • Crèche: Ja, in twee groepen voor kinderen tot vier jaar.
 • Kinderdiensten: Ja, voor kinderen van de basisschool (vier groepen).
 • Tienerdiensten: Ja, elke eerste zondag van de maand:
 • Rock en Staysteady-Tienerdiensten in De Poort.
 • De Poort is het kerkelijk centrum naast de kerk.
 • Koffie na de dienst: Ja, na de ochtenddienst in De Poort.
 • Hier kan ook gebruik worden gemaakt van het lenen van boeken.
 • Ook in de week diverse mooie activiteiten..
 • Meer informatie is te vinden op de website van deze kerk.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.
 • Laatste wijziging: 16-03-2021.

Locatie en contactgegevens

Het Singel 16
8064DJ
Zwartsluis
Overijssel

 http://www.gereformeerdekerkzwartsluis.nl
Website beoordeling: