Hervormde Gemeente - Margrytkerk - Easterlittens - Friesland

   

  Terug naar overzicht Hervormde Gemeente - Margrytkerk - Easterlittens - Friesland
Easterlittens, Friesland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Onderdeel van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Streekgemeente, bestaande uit de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens.
 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant of kerkelijk werker.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinder en volwassendoop.
 • Open avondmaal, zes keer per jaar.
 • Geen bijzondere kledingvoorschriften.
 • Muzikale begeleiding: Orgel, piano en cantorij.
 • Liederenkeuze: Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk, Friestalige liederen.
 • Aantal bezoekers: Rond de 25 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Winsum, Baard of Easterlittens.
 • Locatie diensten: Zie website voor de juiste locatie.
 • Hervormde Kerk, Huylckensteinstrjitte 4, 8835 XM, Easterlittens.
 • Hervormde Kerk, Tsjerkebuorren 1, 8831XH, Winsum.
 • Hervormde Gemeente, Faldensserwei 23, 8834XH, Baard.
 • Aanvang Zondagdiensten: 09:30.
 • Er worden twee collectes gehouden.
 • Crèche: Nee.
 • Kinderdiensten: Ja, 1 keer per maand en bij bijzondere diensten.
 • Tienerdiensten: Twee keer per jaar.
 • Koffie na de dienst: Ja, bij speciale gelegenheden.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Huylckensteinstrjitte 4
8835XM
Easterlittens
Friesland

 http://www.lankmeamert.nl
Website beoordeling: