Gereformeerde kerk de Hoeksteen Dussen - Meeuwen

   

  Terug naar overzicht Gereformeerde kerk de Hoeksteen Dussen - Meeuwen
Dussen, Noord Brabant
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Eén keer per jaar wordt er een oecumenische dienst gehouden met de R.K. gemeente in Dussen.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze:
 • Liedboek voor kerken, Nieuwe Liedboek, liederen van Sela, liederen van Nederland Zingt.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Rond de 100 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Van der Dussenlaan 37, 4271AN, Dussen.
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 09:30.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja.
 • Kindernevendiensten: Ja.
 • Jeugdclub: De Sterretjes.
 • Jeugdclub: 12 t/tm 16 jarigen.
 • Er zijn regelmatig Gezinsdiensten.
 • Kerkelijk werker: Dhr. Henri Dekker, Tel: 0416-795058.
 • Koffie na de dienst: Met regelmaat.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.
 • Laatste wijziging: 30-06-2021.

Locatie en contactgegevens

Van der Dussenlaan 37
4271AN
Dussen
Noord Brabant

 scriba.dm@gmail.com
 0416-795058
 http://www.gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl
Website beoordeling: