Protestantse Gemeente - Druten - Gelderland

   

  Terug naar overzicht Protestantse Gemeente - Druten - Gelderland
Druten, Gelderland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: o.a. Psalmen, gezangen, liedboek.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 200 personen.
 • Ook in de week diverse leuke en leerzame activiteiten.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten:
 • Locatie 1: Kattenburg 59, 6651 AM, Druten.
 • Locatie 2: Veldsestraat 12, Bergharen.
 • Locatie 3: Kerkgebouw in Horssen: Kerkpad 11.
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 09:30 en 11:00.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja.
 • Kindernevendiensten: Ja.
 • Tienerdiensten: Wanneer georganiseerd.
 • Koffie voor en / of na de dienst: Soms v.t.p.
 • Postadres: Postbus 49, 6650 AA Druten.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Kattenburg 59
6651AM
Druten
Gelderland

 0487-511226
 https://www.rivierenlandoost.nl
Website beoordeling: