Protestantse Kerk en Oldenkeppel - Drempt

   

  Terug naar overzicht Protestantse Kerk en Oldenkeppel - Drempt
Drempt, Gelderland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: o.a. Psalmen, gezangen, liedboek.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 150 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Wisselend op twee locaties.
 • Locatie 1: Kerkstraat 1, 6996 AE Voor-Drempt
 • Locatie 2: Burg. van Panhuysbrink 13, 6997 AA Hoog-Keppel
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 10:00.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja.
 • Kindernevendiensten: Ja.
 • Tienerdiensten: Wanneer georganiseerd.
 • Koffie na de dienst: Onbekend.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Kerkstraat 1
6996AE
Drempt
Gelderland

 http://drempt-oldenkeppel.protestantsekerk.net
Website beoordeling: