Protestantse Gemeente - De Rijstuin - T' Woudt - Den Hoorn

   

  Terug naar overzicht Protestantse Gemeente - De Rijstuin - T' Woudt - Den Hoorn
Den Hoorn, Zuid Holland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Laagdrempelige, gastvrije en actieve gemeente met ook veel aandacht voor kinderen.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: Psalmen, gezangen, Nieuwe Liedboek en de Woudtse liedbundel.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 150 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten op zondagmorgen in het prachtige kerkje in ’t Woudt 25, 2636 HD Schipluiden.
 • Avonddiensten in De Rijstuin, Den Hoorn.
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 10:00 en 19:00.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja.
 • Kinderopvang: Ja.
 • Tienerdiensten: Wanneer georganiseerd.
 • Koffie na de dienst: Soms van toepassing.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Woudseweg 26
2635CC
Den Hoorn
Zuid Holland

 info@woudtsekerk.nl
 http://www.woudtsekerk.nl
Website beoordeling: