Protestantse Gemeente - Waal - Koog - Texel

   

  Terug naar overzicht Protestantse Gemeente - Waal - Koog - Texel
Den Hoorn, Noord Holland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: o.a. Psalmen, gezangen, liedboek.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 70 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten 1: Ned. Herv. Kerk, Hogereind 2, 1793AG, De Waal.
 • Locatie diensten 2: Kerkgebouw in Koog.
 • Locatie diensten 3: Hervormde Kerk, Kerkstraat 5, 1797AD, Den Hoorn. (Texel)
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 10:00.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: N.v.t.
 • Kinderopvang : N.v.t.
 • Tienerdiensten: N.v.t.
 • Koffie na de dienst: N.v.t.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Kerkstraat 5
1797AD
Den Hoorn
Noord Holland

 http://demtex.nl/den-hoorn/
Website beoordeling: