Protestantse Gemeente - Jacobustsjerke - Sint Johannesga - Friesland

   

  Terug naar overzicht Protestantse Gemeente - Jacobustsjerke - Sint Johannesga - Friesland
Delfstrahuizen, Friesland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: o.a. Psalmen, gezangen, liedboek.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 150 - 200 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Sintjohannesga, Streek 108, 8464 NH Sintjohannesga.
 • Locatie diensten: Delfstrahuizen, Marwei 86, 8508 RG Delfstrahuizen.
 • Aanvang Zondagdiensten: Om 09:30.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja, van 0 tot 3 jaar.
 • Kinderopvang : Ja, van 4 tot 12 jaar.
 • Tienerdiensten: Ja,elke zondag vanaf 12 jaar.
 • Koffie na de dienst: Onbekend.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Marwei 86
8508RG
Delfstrahuizen
Friesland

 http://sintjohannesga-delfstrahuizen.protestantsekerk.net
Website beoordeling: