PKN Gemeente - Dedgum - Tjerkwerd - Friesland

   

  Terug naar overzicht PKN Gemeente - Dedgum - Tjerkwerd - Friesland
Tjerkwerd, Friesland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Diensten in verschillende kerkgebouwen.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Nette kleding gewaardeerd.
 • Muzikale begeleiding: Orgel.
 • Liederenkeuze: o.a. Psalmen, gezangen en liedboek (2013).
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 70 - 100 personen.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten 1: Kerkgebouw van Tjerkwerd, Kerkstraat 8 8765 LK.
 • Locatie diensten 2: Kerkgebouw van Dedgum, Buren 16, 8764PR, ongeveer 1x per mnd.
 • Locatie diensten 3: Soms is er een dienst in Parrega of Hieslum.
 • Aanvang Zondagdiensten: Doorgaans 09:30 of 11:00, soms middag en avonddiensten.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja.
 • Kindernevendiensten : Ja.
 • Tienerdiensten: Ongeveer 6 keer per jaar.
 • Koffie na de dienst: Ja.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.
 • Als onderstaande link niet meer werkt zie ook verenigingen op http://tsjerkwert.nl.

Locatie en contactgegevens

Kerkstraat 8
8765 LK
Tjerkwerd
Friesland

 http://tsjerkwert.nl/verenigingen/pkn-gemeente-tjerkwerd-dedgum/
Website beoordeling: