PKN Gemeente - Vredekerk - De Lier - Zuid Holland

   

  Terug naar overzicht PKN Gemeente - Vredekerk - De Lier - Zuid Holland
De Lier, Zuid Holland
Protestant Protestantse Kerk Nederland

Informatie over de gemeente

 • Formele bijeenkomsten, algemene leiding door predikant.
 • Actieve, warme gemeente met oog voor elkaar.
 • Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels.
 • Kinderdoop op grond van Gods belofte en verbond aan Abraham.
 • Met regelmaat wordt er avondmaal gevierd.
 • Geen strakke kledingvoorschriften.
 • Muzikale begeleiding: Orgel, piano en soms een band.
 • Liederenkeuze: NLB, Evangelisch Liedbundel en overige geestelijke liederen.
 • Gemiddeld bezoekersaantal: Geschat op 300 personen.
 • Liederen worden doorgaans in de ochtend geprojecteerd op beamer schermen.
 • Nieuwe Bijbelvertaling.

Informatie over de dienst(en)

 • Locatie diensten: Vredeskerk, Koningin Wilhelminastraat 1, 2678EK, De Lier.
 • Aanvang Zondagdiensten: Om 09:30 en de 2e en 4e Zondag om 19:00.
 • Avonddiensten worden soms in de Domkerk gehouden.
 • Er worden één of meerdere collectes gehouden.
 • Crèche: Ja, elke Zondagochtend.
 • Kindernevendiensten: Ja, tijdens de kerkdienst.
 • Tienerdiensten: Ja, iedere tweede Zondag van de maand.
 • Koffie na de dienst: Elke eerste Zondag van de maand.
 • Raadpleeg de website van deze kerk op mogelijke afwijkingen.

Locatie en contactgegevens

Koningin Wilhelminastraat 1
2678EK
De Lier
Zuid Holland

 http://www.pkndelier.nl/domkerk
Website beoordeling: